راهنمای تصویری نرم افزار دیمتل فازی آنلاین سافت گستر

کار با نرم افزار دیمتل فازی بسیار ساده می باشد؛ کافیست تعداد معیار را مشخص کنید، طیف خود را انتخاب کرده یا ایجاد کنید، مقایسات زوجی را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید.

1- ورود نام پروژه

در اولین گام نام پروژه خود را وارد کنید

برای مثال در این پروژه بر اساس روش  دیمتل فازی به بررسی معیارهای انتخاب دانشکده پرداخته شده است.

نرم افزار دیمتل فازی - ورود نام پروژه

2- مشخصات پروژه

این بخش می توانید تعداد معیارها را مشخص کنید. تعداد معیارها را در بخش مربوطه وارد کنید و دکمه ایجاد جدول معیار بزنید. با این کار جدول مشخصات معیارها تشکیل می شود. برای انتخاب نام دلخواه برای معیار در ستون نام، اسم دلخواه خود را وارد کنید. پیشنهاد می شود که نام کوتاه انتخاب کنید.

 

نرم افزار دیمتل فازی - مشخصات پروژه

3- انتخاب / ایجاد طیف

در این بخش شما می توانید از میان طیف های پیشفرض طیف خود را انتخاب کنید یا اینکه طیف فازی دلخواه خود را بسازید.

برای انتخاب طیف پیشفرض کافیست آن را از لیست طیف های موجود در نوار کشویی انتخاب کنید.

نرم افزار دیمتل فازی - انتخاب طیف فازی
اگر تمایل داشتید که طیف دلخواه خود را بسازید کافیست قسمت ایجاد طیف را انتخاب کنید و در جدول طیف خود را بسازید.

برای ساخت طیف جدید می بایست عبارات کلامی و اعداد فازی مثلثی دلخواه خود را وارد کنید. اعداد فازی به صورت (l,m,u) می باشد. l: عدد پایینی فازی    m: عدد میانی فازی   u: عدد بالایی فازی 

همانطور که در تصویر مشخص است به راحتی می توان طیف را ویرایش کرد:

نرم افزار دیمتل فازی - ایجاد طیف فازی

4- ورود داده

در این بخش ماتریس مقایسه زوجی را که بر اساس تعداد معیار  وجود آمده را می توانید تکمیل کنید. عددی که در هر سلول پر می کنید نشان دهنده تاثیر معیار موجود در سطر بر معیار موجود در ستون است.

توجه شود در  ماتریس مقایسه زوجی کدهایی که در  جدول طیف وجود دارد باید وارد شود. ( کد نماینده یک عبارت کلامی است، مثلا کد 5 به معنی ارجحیت زیاد است)

برای پر کردن کافیست روی هر سلول جدول کلیک کرده و کد طیف خود را وارد کنید.

توصیه می شود برای جلوگیری از اتلاف وقت ، کدها را در اکسل وارد کرده، سپس داده های جدول را به یکباره با copy و paste وارد کنید.

نرم افزار دیمتل فازی - مقایسه زوجی

همانگونه که در شکل بالا مشخص است بخش خبرگان شامل موارد زیر است:

افزودن خبره: اگر تعداد خبرگان بیشتر از یک هست با زدن این دکمه می توانید تعداد خبرگان را افزایش دهید. با زدن این دکمه خبره قبلی به صورت خودکار ذخیره شده و خبره جدید اضافه می شود.

حذف خبره: با زدن این دکمه خبره فعلی حذف می شود.

ذخیره خبره: با زدن این دکمه داده های خبره فعلی ذخیره می شود.

وضعیت خبرگان: با زدن این دکمه وضعیت خبرگان نشان داده می شود.

میانگین: با زدن این دکمه میانگین فازی تمام خبرگان نشان داده می شود.(میانگین حسابی)

همانطور که در شکل زیر پیداست قسمت وضعیت خبرگان  موارد زیر را شامل می شود:

اگر تمام داده های خبره ای تکمیل و ذخیره  شده باشند وضعیت خبره “تکمیل شده” است.

اگر تمام داده های خبره ای تکمیل نشده باشد وضعیت خبره “تکمیل نشده ” است.

اگر  خبره ای حذف شده باشد وضعیت “حذف شده” است و می توان داده های آن را در این قسمت بازیابی کرد.

نرم افزار دیمتل فازی - وضعیت خبرگان
برای مشاهده میانگین می بایست داده های تمامی خبرگان موجود تکمیل باشد.
نرم افزار دیمتل فازی - میانگین فازی

5- گزارش خروجی

در این بخش می توانید خروجی نهایی روش دیمتل فازی را مشاهده کنید. در این خروجی تمامی گام های روش دیمتل فازی به همراه فرمول و جدول مربوطه وجود دارد.
نرم افزار دیمتل فازی - گزارش خروجی
در قسمت دانلود می توانید گزارش word خروجی، فایل اکسل خروجی و داده های ورودی را دانلود کنید.
نرم افزار دیمتل فازی - دانلود اکسل