راهنمای تصویری نرم افزار ویکور فازی آنلاین سافت گستر

کار با نرم افزار ویکور فازی بسیار ساده می باشد؛ کافیست تعداد معیار و گزینه خود را مشخص کنید، طیف خود را انتخاب کرده یا ایجاد کنید، داده ها را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید.

1- ورود نام پروژه

در اولین گام نام پروژه خود را وارد کنید

برای مثال در این پروژه بر اساس روش  ویکور فازی به انتخاب بهترین دانشکده پرداخته شده است.

نرم افزار ویکور فازی - ورود نام پروژه

2- مشخصات پروژه

این بخش می توانید تعداد معیارها و گزینه ها و مقدار مطلوبیت گروهی را مشخص کنید

معیارها:
برای انتخاب نام دلخواه برای معیار در ستون نام، اسم دلخواه خود را وارد کنید. پیشنهاد می شود که نام کوتاه انتخاب کنید.

تعداد معیارها را در بخش مربوطه وارد کنید و دکمه ایجاد جدول معیار بزنید. با این کار جدول مشخصات معیارها تشکیل می شود.

در جدول معیار ها می توانید نام معیار، نوع معیار و وزن فازی معیار را وارد کنید. منظور ار نوع معیار همان مثبت یا منفی بودن معیار هست که در جدول باید با علامت + یا – مشخص شود.

وزن فازی به صورت (l,m,u) مشخص می شود. ا: عدد پایینی ، m: عدد میانی و u: عدد بالایی می باشد.

توجه شود که اگر وزن های پروژه شما قطعی باشد m، l و u را با یک عدد پر کنید. مثلا اگر وزن معیاری عدد قطعی 0.3 باشد، در نرم افزار (0.3,0.3,0.3) پر کنید.

گزینه ها:

برای انتخاب نام دلخواه برای گزینه در ستون نام، اسم دلخواه خود را وارد کنید. پیشنهاد می شود که نام کوتاه انتخاب کنید.

مطلوبیت گروهی:

مطلوبیت گروهی عددی بین 0 و 1 است، که به طور پی فرض 0.5 انتخاب شده است. برای آشنایی با این متغیر روی لینک “مطوبیت گروهی چیست” در نرم افزار کلیک کنید.

نرم افزار ویکور فازی - مشخصات پروژه

3- انتخاب / ایجاد طیف

در این بخش شما می توانید از میان طیف های پیشفرض طیف خود را انتخاب کنید یا اینکه طیف فازی دلخواه خود را بسازید.

برای انتخاب طیف پیشفرض کافیست آن را از لیست طیف های موجود در نوار کشویی انتخاب کنید.

نرم افزار ویکور فازی - انتخاب طیف فازی
اگر تمایل داشتید که طیف دلخواه خود را بسازید کافیست قسمت ایجاد طیف را انتخاب کنید و در جدول طیف خود را بسازید.

برای ساخت طیف جدید می بایست عبارات کلامی و اعداد فازی مثلثی دلخواه خود را وارد کنید. اعداد فازی به صورت (l,m,u) می باشد. l: عدد پایینی فازی    m: عدد میانی فازی   u: عدد بالایی فازی 

همانطور که در تصویر مشخص است به راحتی می توان طیف را ویرایش کرد:

نرم افزار ویکور فازی - ایجاد طیف فازی

4- ورود داده

در این بخش ماتریس تصمیم گیری (ماتریس داده) را که بر اساس تعداد معیار و تعداد گزینه به وجود آمده اند را می توانید تکمیل کنید. معیار ها در ستون ها و گزینه ها در سطرها قرار می گیرند.

توجه شود در  ماتریس تصمی گیری کدهایی که در  جدول طیف وجود دارد باید وارد شود. ( کد نماینده یک عبارت کلامی است، مثلا کد 5 به معنی زیاد است)

برای پر کردن کافیست روی هر سلول جدول کلیک کرده و کد طیف خود را وارد کنید.

توصیه می شود برای جلوگیری از اتلاف وقت ، کدها را در اکسل وارد کرده، سپس داده های هر جدول را به یکباره با copy و paste وارد کنید.

نرم افزار ویکور فازی - ماتریس تصمیم گیری

همانگونه که در شکل بالا مشخص است بخش خبرگان شامل موارد زیر است:

افزودن خبره: اگر تعداد خبرگان بیشتر از یک هست با زدن این دکمه می توانید تعداد خبرگان را افزایش دهید. با زدن این دکمه خبره قبلی به صورت خودکار ذخیره شده و خبره جدید اضافه می شود.

حذف خبره: با زدن این دکمه خبره فعلی حذف می شود.

ذخیره خبره: با زدن این دکمه داده های خبره فعلی ذخیره می شود.

وضعیت خبرگان: با زدن این دکمه وضعیت خبرگان نشان داده می شود.

میانگین: با زدن این دکمه میانگین فازی تمام خبرگان نشان داده می شود.(میانگین حسابی)

همانطور که در شکل زیر پیداست قسمت وضعیت خبرگان  موارد زیر را شامل می شود:

اگر تمام داده های خبره ای تکمیل و ذخیره  شده باشند وضعیت خبره “تکمیل شده” است.

اگر تمام داده های خبره ای تکمیل نشده باشد وضعیت خبره “تکمیل نشده ” است.

اگر  خبره ای حذف شده باشد وضعیت “حذف شده” است و می توان داده های آن را در این قسمت بازیابی کرد.

نرم افزار ویکور فازی - وضعیت خبرگان
برای مشاهده میانگین می بایست داده های تمامی خبرگان موجود تکمیل باشد.
نرم افزار ویکور فازی - میانگین فازی

5- گزارش خروجی

در این بخش می توانید خروجی نهایی روش ویکور فازی را مشاهده کنید. در این خروجی تمامی گام های روش ویکور فازی به همراه فرمول و جدول مربوطه وجود دارد.
نرم افزار ویکور فازی - گزارش خروجی
در قسمت دانلود می توانید گزارش word خروجی، فایل اکسل خروجی و داده های ورودی را دانلود کنید.
نرم افزار ویکور فازی - دانلود اکسل