نرم افزار تاپسیس فازی

نرم افزار تاپسیس فازی

کار با نرم افزار تاپسیس فازی فوق العاده ساده است:

 چهار – دریافت گزارش کامل خروجی

سه –  ورود داده های ماتریس تصمیم گیری

دو –  ایجاد/ انتخاب طیف فازی

یک –  ورود مشخصات معیار ها و گزینه ها

ویژگی های نرم افزار تاپسیس فازی:

ویرایش هر پروژه

خروجی کامل

نسخه دمو (رایگان)

بدون نیاز به نصب

کاربری ساده
محیط فارسی
راهنمای فارسی

پشتیانی کامل

گزارش خروجی نرم افزار تاپسیس فازی

گزارش خروجی نرم افزار شامل تمامی مراحل تاپسیس فازی است:
ماتریس تصمیم گیری
ماتریس تصمیم گیری نرمال شده
ایده آل مثبت و ایده آل منفی برای هر معیار
فاصله هر گزینه از ایده آل مثبت و ایده آل منفی
محاسبه شاخص شباهت
رتبه بندی گزینه ها

امکانات نرم افزار تاپسیس فازی

عدم محدودیت در تعداد  معیارها
عدم محدودیت در تعداد گزینه ها
عدم محدودیت در تعداد خبره

امکان تعیین نوع و وزن معیار

امکان تعریف طیف فازی دلخواه

امکان ویرایش هر پروژه
امکان copy و paste یکباره داده های ماتریس تصمیم گیری از اکسل
امکان حذف/ویرایش/ بازیابی هر خبره
و….

تصاویری از نرم افزار تاپسیس فازی

قیمت نرم افزار تاپسیس فازی

اگر به هر دلیلی تمایل نداريد نرم افزار تاپسیس فازی را اجرا کنید، داده ها و مشخصات مدل خود را برای ما بفرستید تا ما برای شما اجرا کنیم.  سفارش