نرم افزار AHP

نرم افزار AHP (تحلیل سلسله مراتبی)

کار با نرم افزار آنلاین AHP فوق العاده ساده است:

3- گزارش کامل خروجی را دریافت کنید

2- مقایسات زوجی را وارد کنید

1- نمودار سلسله مراتبی را رسم کنید

ویژگی های نرم افزار AHP:

ویرایش هر پروژه

خروجی کامل

نسخه دمو (رایگان)

بدون نیاز به نصب

کاربری ساده
محیط فارسی
راهنمای فارسی

پشتیانی کامل

گزارش خروجی نرم افزار AHP

گزارش خروجي نرم افزار شامل موارد زير است:
نمودار سلسله مراتبی
وزن و رتبه معیار ها نسبت به هدف
وزن و رتبه بندی زیر معیار ها نسبت به سطح بالاتر و نسبت به هدف
وزن و رتبه بندی گزینه ها نسبت به سطح بالات رو نسبت به هدف
تمامی جداول وزن به همراه نمودار می باشد
نرخ ناسازگاری در تمامی جداول
فایل اکسل وزن معیارها / زیرمعیارها و گزینه ها
فایل اکسل مقایسات زوجی مربوط به هر خبره و میانگین

امکانات نرم افزار AHP

عدم محدودیت در تعداد  معیارها/زیرمعیارها
عدم محدودیت در تعداد گزینه ها
عدم محدودیت در تعداد خبره
عدم محدودیت در  اجرا
امکان copy و paste یکباره مقایسات زوجی از اکسل
محاسبه نرخ ناسازگاری هر جدول مقایسه زوجی
مشاهده میانگین مقایسات زوجی
امکان حذف/ویرایش/ بازیابی هر خبره
و….

تصاویری از نرم افزار تحلیل سلسله مراتبی

قیمت نرم افزار AHP

اگر به هر دليلي تمايل نداريد نرم افزار را اجرا کنيد، داده ها و مشخصات مدل خود را براي ما بفرستيد تا ما براي شما اجرا کنيم.  سفارش