فیلم آموزشی نرم افزار AHP فازی آنلاین سافت گستر

راهنمای تصویری نرم افزار AHP فازی آنلاین سافت گستر

کار با نرم افزار AHP  فازی (مدل چانگ) بسیار ساده می باشد؛ کافیست نمودار سلسله مراتبی خود را رسم کنید، طیف خود را انتخاب کرده یا ایجاد کنید، مقایسات زوجی را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید.

1- ورود نام پروژه

در اولین گام نام پروژه خود را وارد کنید

برای مثال در این پروژه بر اساس روش AHP فازی (چانگ) به انتخاب بهترین دانشکده پرداخته شده است.

2- رسم نمودار

این بخش می توانید نمودار سلسله مراتبی خود را ایجاد کنید

برای افزودن معیار یا زیرمعیار دکمه مثبت را بزنید و برای حذف معیار(یا زیرمعیار) دکمه منفی را بزنید

برای نوشتن نام دلخواه برای معیار روی نام معیار کلیک کنید و نام دلخواه خود را وارد کنید. پیشنهاد می شود که نام کوتاه انتخاب کنید

طبق تصویر برای تنظیمات ظاهری نمودار قسمت تنظیمات (چرخ دنده)  را انتخاب کنید. در این بخش می توان رنگ، شکل و سایر خصوصیات نمودار را تغییر داد (به زودی این قابلیت اضافه خواهد شد)

اگر گزینه دارید قسمت “بله” را انتخاب کنید و سپس با زدن دکمه “افزودن گزینه” گزینه جدید خود را اضافه کنید. اگر گزینه ندارید گزینه “خیر” انتخاب شود.

برای حذف گزینه مورد نظر کافیست علامت منفی را بزنید.

تغییر نام و تغییر تنظیمات ظاهری گزینه ها دقیقا مثل قسمت معیار ها می باشد.(به زودی این قابلیت اضافه خواهد شد)

3- انتخاب / ایجاد طیف

در این بخش شما می توانید از میان طیف های پیشفرض طیف خود را انتخاب کنید یا اینکه طیف فازی دلخواه خود را بسازید.

برای انتخاب طیف پیشفرض کافیست آن را از لیست طیف های موجود در نوار کشویی انتخاب کنید.

اگر تمایل داشتید که طیف دلخواه خود را بسازید کافیست قسمت ایجاد طیف را انتخاب کنید و در جدول طیف خود را بسازید.

برای ساخت طیف جدید می بایست عبارات کلامی و اعداد فازی مثلثی دلخواه خود را وارد کنید. اعداد فازی به صورت (l,m,u) می باشد. l: عدد پایینی فازی    m: عدد میانی فازی   u: عدد بالایی فازی 

همانطور که در تصویر مشخص است به راحتی می توان طیف را ویرایش کرد:

4- ورود مقایسات زوجی

در این بخش جداول مقایسه زوجی را که بر اساس نمودار سلسله مراتبی به وجود آمده اند را می توانید تکمیل کنید.

توجه شود در جداول مقایسات زوجی کدهایی که در  جدول طیف وجود دارد باید وارد شود. ( کد نماینده یک عبارت کلامی است، مثلا کد 1 به معنی اهمیت برابر است)

برای پر کردن کافیست روی هر سلول جدول کلیک کرده و عدد مقایسه زوجی خود را وارد کنید.

توصیه می شود برای جلوگیری از اتلاف وقت ، کدها را در اکسل وارد کرده، سپس داده های هر جدول را به یکباره با copy و paste وارد کنید.

اگر معیار سطر بر معیار ستون ارجحیت دارد کد مثبت وارد کنید. مثلا اگر 5 وارد کنید یعنی معیار موجود در سطر 5 برابر معیار ستون ارجحیت دارد.

ااگر معیار ستون بر معیار سطر ارجحیت دارد کد منفی وارد کنید. مثلا اگر عدد 4- را وارد کنید یعنی معیار موجود در ستون 4 برابر معیار موجود در سطر ارجحیت دارد.

با زدن دکمه نرخ ناسازگاری، میزان نرخ ناسازگاری در بالای هر جدول مقایسه زوجی نشان داده می شود.

همانگونه که در شکل بالا مشخص است بخش خبرگان شامل موارد زیر است:

افزودن خبره: اگر تعداد خبرگان بیشتر از یک هست با زدن این دکمه می توانید تعداد خبرگان را افزایش دهید. با زدن این دکمه خبره قبلی به صورت خودکار ذخیره شده و خبره جدید اضافه می شود.

حذف خبره: با زدن این دکمه خبره فعلی حذف می شود.

ذخیره خبره: با زدن این دکمه داده های خبره فعلی ذخیره می شود.

همانطور که در شکل زیر پیداست قسمت وضعیت خبرگان  موارد زیر را شامل می شود:

اگر تمام داده های خبره ای تکمیل و ذخیره  شده باشند وضعیت خبره “تکمیل شده” است.

اگر تمام داده های خبره ای تکمیل نشده باشد وضعیت خبره “تکمیل نشده ” است.

اگر  خبره ای حذف شده باشد وضعیت “حذف شده” است و می توان داده های آن را در این قسمت بازیابی کرد.

میانگین: با زدن این دکمه میانگین فازی تمام خبرگان به همراه نرخ ناسازگاری تمامی جداول مقایسه زوجی آن نشان داده می شود.(نحوه میانگین گیری در لینکی موجود در صفحه، توضیح داده شده است)

برای مشاهده میانگین می بایست داده های تمامی خبرگان موجود تکمیل باشد.

نوار طیف در بخش پایین صفحه وجود دارد که هم میزان ارجحیت سلول انتخابی را نشان می دهد و هم می توانید با زبانه موجود در نوار عدد مقایسه زوجی را تغییر دهید.
اگر کد وارد شده مثبت  باشد میزان ارجحیت مولفه سطر بر مولفه ستون را نشان می دهد:
اگر کد وارد شده منفی باشد میزان ارجحیت مولفه ستون بر مولفه سطر را نشان می دهد:

5- گزارش خروجی

در این بخش می توانید وزن معیارها / زیر معیارها و گزینه ها را نسبت به سطح بالاتر و نسبت به هدف،  به صورت جدول و نمودار مشاهده نمایید. امکان دانلود هر نمودار به فرمت های مختلف هم میسر می باشد.
همچنین می توان نمودار سلسله مراتبی تحقیق را مشاهده و دانلود کرد:
در قسمت دانلود می توانید گزارش خام word خروجی، فایل اکسل تمامی مقایسات زوجی به همراه نرخ ناسازگاری و وزن های خروجی را دانلود کرد.