نرم افزار AHP (تحلیل سلسله مراتبی)

نرم افزار AHP (تحلیل سلسله مراتبی) ورود به نرم افزار دمو کار با نرم افزار آنلاین AHP فوق العاده ساده است: ۳- گزارش کامل خروجی را دریافت کنید ۲- مقایسات زوجی را وارد کنید ۱- نمودار سلسله مراتبی را رسم کنید ویژگی های نرم افزار AHP: ویرایش هر پروژه خروجی کامل نسخه دمو...