dea-help

راهنمای تصویری نرم افزار DEA آنلاین سافت گستر کار با نرم افزار DEAبسیار ساده می باشد؛ کافیست داده های خود را واردکنید، مشخصات مدل را تعریف کرده و در نهایت گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید 1- ورود نام پروژه در اولین گام نام پروژه خود را وارد کنید برای مثال در این...