نرم افزار ویکور

نرم افزار ویکور ورود به نرم افزار دمو کار با نرم افزار ویکور فوق العاده ساده است: دو- گزارش کامل خروجی را دریافت کنید یک- داده های خود را وارد کنید ویژگی های نرم افزار ویکور: ویرایش هر پروژه خروجی کامل نسخه دمو (رایگان) بدون نیاز به نصب کاربری ساده محیط فارسی راهنمای...

نرم افزار AHP فازی

نرم افزار AHP فازی ورود به نرم افزار دمو نرم افزار AHP فازی فوق العاده ساده طراحی شده است: چهار- گزارش کامل خروجی را دریافت کنید سه- مقایسات زوجی را وارد کنید دو- طیف خود را انتخاب/ایجاد کنید یک- نمودار سلسله مراتبی را رسم کنید ویژگی های نرم افزار AHP فازی ویرایش هر...

نرم افزار DEA (تحليل پوششی داده ها)

نرم افزار تحلیل پوششی داده ها (DEA) ورود به نرم افزار دمو کار با نرم افزار آنلاین تحلیل پوششی داده ها فوق العاده ساده است: 3- گزارش کامل خروجی را دریافت کنید 2- تنظیمات پروژه خود را انتخاب کنید 1- داده های خود را وارد کنید ویژگی های نرم افزار DEA: کاربری ساده محیط...

قیمت نرم افزارها

قیمت نرم افزار AHP فازی بسته نامحدود تومان139000/ده روز بدون محدودیت در تعداد معیار / زیرمعیاربدون محدودیت در تعداد گزینه هابدون محدودیت در تعداد خبرگانبدون  محدودیت در تعداد اجرای پروژه در مدت ده روز خرید بسته 20 تایی تومان59000/دوماه بدون محدودیت در تعداد معیار /...

سفارش

نام و نام خانوادگی*ایمیل* تلفن همراه*رشته تحصیلی*مقطع تحصیلی*دیپلمکاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکترااگر فایل ارسالی دارید آنرا به آدرس info@softgostar.com ایمیل کنید یا از طریق https://t.me/cpsupport تلگرام کنیدتوضیحات هر گونه توضیحات اضافی درباره سفارش خود را در این...