تاپسیس فازی

تاپسیس فازی چیست؟ روش تاپسیس فازی از روشهای معروف و پرکاربرد تصمیم گیری چند معیاره است که جهت رتبه بندی گزینه ها در محیط فازی بکار گرفته می شود این روش توسط هوانگ و یون در سال ۱۹۸۱ ارائه شده است. گامهای این روش مشابه روش تاپسیس است. قبل از انجام روش تاپسیس فازی باید...

نرم افزار دیمتل

نرم افزار دیمتل فازی ورود به نرم افزار دمو کار با نرم افزار دیمتل فوق العاده ساده است:  دو – دریافت گزارش کامل خروجی یک –  ورود مقایسات زوجی ویژگی های نرم افزار دیمتل (dematel) : ویرایش هر پروژه خروجی کامل نسخه دمو (رایگان) بدون نیاز به نصب کاربری ساده...

نرم افزار ویکور فازی

نرم افزار ویکور فازی ورود به نرم افزار دمو کار با نرم افزار ویکور فازی فوق العاده ساده است:  چهار – دریافت گزارش کامل خروجی سه –  ورود داده های ماتریس تصمیم گیری دو –  ورود/ ایجاد طیف فازی یک –  ورود مشخصات معیارها و گزینه ها ویژگی های نرم...

ahp فازی

AHP فازی AHP فازی چیست فرایندهای ذهنی معمول برای حل مسائلی که در زندگی روزمره ما را یاری می کنند، ممکن است در موضوعات پیچیده که نظرات و ایده های بسیار متفاوت وجود دارد ما را گمراه کنند. آنچه ما بدان نیازمندیم شیوه پیچیده برای فکر کردن نیست. زیرا حتی تفکر ساده خود...

dea-help

راهنمای تصویری نرم افزار DEA آنلاین سافت گستر کار با نرم افزار DEAبسیار ساده می باشد؛ کافیست داده های خود را واردکنید، مشخصات مدل را تعریف کرده و در نهایت گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید ۱- ورود نام پروژه در اولین گام نام پروژه خود را وارد کنید برای مثال در این...

راهنمای نرم افزار AHP فازی

راهنمای تصویری نرم افزار AHP فازی آنلاین سافت گستر کار با نرم افزار AHP  فازی (مدل چانگ) بسیار ساده می باشد؛ کافیست نمودار سلسله مراتبی خود را رسم کنید، طیف خود را انتخاب کرده یا ایجاد کنید، مقایسات زوجی را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید. ۱- ورود نام...