نرم افزار AHP (تحلیل سلسله مراتبی)

نرم افزار AHP (تحلیل سلسله مراتبی) ورود به نرم افزار دمو کار با نرم افزار آنلاین AHP فوق العاده ساده است: ۳- گزارش کامل خروجی را دریافت کنید ۲- مقایسات زوجی را وارد کنید ۱- نمودار سلسله مراتبی را رسم کنید ویژگی های نرم افزار AHP: ویرایش هر پروژه خروجی کامل نسخه دمو...

نرم افزار ویکور

نرم افزار ویکور ورود به نرم افزار دمو کار با نرم افزار ویکور فوق العاده ساده است: ۲- گزارش کامل خروجی را دریافت کنید ۱- داده های خود را وارد کنید ویژگی های نرم افزار ویکور: ویرایش هر پروژه خروجی کامل نسخه دمو (رایگان) بدون نیاز به نصب کاربری ساده محیط فارسی راهنمای...